Print

Ultrasonic bath / Sonicator bath 
เครื่องล้างความถี่สูง / เครื่องล้างอัลตราโซนิก
ยี่ห้อ Elma รุ่น S100H
ประเทศเยอรมัน

- ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย 5C จาก 30C - 80C
- ขนาดความจุ 9.5 ลิตร
- จอแสดงผล LED สำหรับการใช้งานฟังค์ชั่นต่างๆ
- ประสิทธิภาพการทำงานสูงระบบส่งสัญญาณ 37kHz


คุณลักษณะเฉพาะ

 • ประสิทธิภาพการทำงานสูงระบบส่งสัญญาณ 37kHz
 • แทงค์ทำความสะอาดทำจากสเตนเลสสตีลทนต่อการกัดกร่อน
 • แผงหน้าปัดใช้งานง่าย ป้องกันน้ำ
 • จอแสดงผล     LED สำหรับการใช้งานฟังค์ชั่นต่างๆ
 • ปุ่มหุมนสำหรับตั้งค่าระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องจาก 1 ถึง 30 นาที
 • ตัวควบคุมการทำงานอุณหภูมิ (มีเฉพาะรุ่นพร้อมตัวทำความร้อน)
 • ฟังค์ชั่นครอบคลุมสำหรับการจ่ายคลื่นเสียงด้วยการปรับคลื่นความถี่เสียง
 • ฟังค์ชั่น degas สำหรับกำจัดแก๊สใช้งานในห้องปฏิบัติการ
 • ฟังค์ชั่นกำจัดแก๊สอัตโนมัติสำหรับรอบการกำจัดแก๊สอัตโนมัติ
 • ตัวป้องกันความร้อนขณะทำงาน (มีเฉพาะรุ่นพร้อมตัวทำความร้อน)
 • ปุ่มหุมนปรับอุณหภูมิ (มีเฉพาะรุ่นพร้อมตัวทำความร้อน) ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย 5C จาก 30C - 80C
 • หน้าจอแสดงผล LED สำหรับฟังค์ชั่นตัวทำความร้อน
 • ตัวหมุนสำหรับระบายน้ำในแทงค์ด้านข้างตัวเครื่อง

สเปคสินค้า

ขนาดบรรจุสูงสุด (ลิตร)                                  9.5
น้ำหนัก (กิโลกรัม)                                        5.9
คลื่นความถี่ (kHz)                                        37                 
วัสดุแทงค์                                                  สเตนเลสสตีล
วัสดุตัวเครื่อง                                              สเตนเลสสตีล
ป้องกันน้ำ                                                  Class IP20
กำลังไฟ                                                    100-120v / 200-240V
ขนาดภายนอก W/D/H
365 / 278 / 264
ขนาดภายในแทงค์                                       300 / 240 / 150