Print

pH/ORP Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง/ORP แบบมือถือ
ยี่ห้อ AZ Instrument
รุ่น 8601 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 0.00 ถึง 14.0
- ช่วงการวัดค่า ORP ±499mV
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 60C
- ค่าความละเอียด 0.01pH, 0.1C
- พร้อมระบบ ATCคุณลักษณะเฉพาะ

ช่วงการวัดค่า pH 0.00 ถึง 14.0
ช่วงการวัดค่า ORP ±499mV
ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 60C
ค่าความละเอียด pH 0.01
ค่าความละเอียด ORP ±0.1mV (±0.1 ถึง 195.0), ±1mV (±199 ถึง 499)
ค่าความเอียดอุณหภูมิ 0.1C
ค่าความแม่นยำ pH ±0.02
ค่าความแม่นยำ ORP ±0.2mV (±0.1 ถึง 195.0), ±2mV (±199 ถึง 499)
ค่าความแม่นยำอุณหภูมิ ±0.3C
ระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC
pH Calibrate Up to 3 points
ขนาดหน้าจอ LCD 29 x 50 mm
อุณหภูมิขณะทำงาน 0 ถึง 50C
ความชื้นขณะทำงาน < 80%R
อุณหภูมิจัดเก็บ -10 ถึง 50C
ความชื้นจัดเก็บ < 90%RH
ขนาด 182 x 72 x 30 mm
น้ำหนัก 150 g
แบตเตอรี่ 9V x 1 pc