Print

Dissolved Oxygen Meter Portable
เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำแบบมือถือ
ยี่ห้อ
AZ Instrument รุ่น 8403 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า 0.00 ถึง 19.99mg/L, 0.0 ถึง 199.9%
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50C
- ช่วงการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 50.0ppt
- บันทึกค่าได้ 99 ค่า


คุณลักษณะเฉพาะ

ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 19.99mg/L, 0 ถึง 199.9%
ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50.0C
ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0.0 ถึง 50.0 ppt
ค่าความละเอียด 0.01mg/L, 0.1%. 0.1C, 0.1ppt
ค่าความแม่นยำ ±1.5% F.S., ±0.3C
บันทึกค่า 99 จุด
ขนาดหน้าจอแสดงผล 44 x 26 mm. LCD
อุณหภูมิขณะทำงาน 0 ถึง 50C
ความชื้นขณะทำงาน < 80%RH
อุณหภูมิจัดเก็บ 0 ถึง 60C
ความชื้นจัดเก็บ < 90%RH
ขนาด 175 x 70 x 33mm.
น้ำหนัก 150g
แบตเตอรี่ AAA x 4