Print

Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 174T ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70 °C 
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65คุณลักษณะเฉพาะ

 • ช่วงการวัด -30 ถึง +70 °C
 • หน่วยการวัด oC, oF
 • ค่าความถูกต้อง ± 0.5 °C (-30 ถึง +70 °C)
 • ค่าความละเอียด 0.1°C
 • เซนเซอร์อุณหภูมิเป็นแบบ NTC sensor
 • บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่องได้ 16,000 ข้อมูล
 • กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 นาทีถึง 24 ชั่วโมง
 • จอภาพแสดงผล LCD 1 บรรทัด
 • สามารถต่อการทางานกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลในรูปตารางและกราฟ
 • โครงสร้างของเครื่องมีระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
 • ตัวเครื่องมีสีขาว ขนาดเล็ก ขนาด 60 x 38 x 18.5 มม.
 • อุณหภูมิในการใช้งาน -30 ถึง +70°C
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ถึง +70°C
 • ชนิดแบตเตอรี่ 2 x CR 2032 ลิเทียม
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด 500 วัน เมื่อตั้งค่าความถี่การวัดทุก 15 นาที