Print


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น smart i-250S
ประเทศไทย


- ขนาด 260 ลิตร (9 คิว)
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล +- 01
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC
-
ประตูกระจกใส 2 ชั้น
- มาตรฐาน ISO17025

คุณลักษณะเฉพาะ
  • ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0-40C
  • ความจุตู้ 260 ลิตร
  • ความถูกต้องการอ่านค่าอุณหภูมิ +-1C
  • ค่าอุณหภูมิเที่ยงตรงโดยระบบ Microprocessor-base PID Controller
  • ไม่รบกวนการรักษาอุณหภูมิโดยสั่งงานผ่านปุ่มสั่งงานด้านบนเครื่อง
  • การไหลเวียนอาากศมีพัดลมดูดอากาศและช่องปล่อยอากาศเพื่อ
  • กระจายอุณหภูมิทั่วทุกจุด
  • มีระบบตัดอุณหภูมิฉุกเฉิน (Overheat Protection)
  • โปรแกรมอัตโนมัติเเคราะห์ BOD ที่ 20C พร้อมนับถอยหลัง 5 วัน

สเปคสินค้า

ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ                   0-40C
ความจุตู้                                      260 ลิตร
ความละเอียดการอ่านค่า                  0.1C
กระแสไฟ                                    220VAC, 50Hz
จอแสดงผล                                  Backlight LCD 2 บรรทัด รวม 40 ตัวอักษร
จำนวนชั้น                                     4 ระดับ ปรับได้
โปรแกรมตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ        4, 20, 25, 37C
ประตูตู้                                        กระจกใส  / ประตูทึบ
ระบบแสงสว่างภายในตู้                   หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 10 วัตต์
ขนาดตู้ภายใน                              500 x 480 x 1100 mm
ขนาดตู้ภายนอก                            560 x 600 x 1695 mm
น้ำหนัก                                        83 กิโลกรัม
สัญญาณเตือน                              แสดงสถานะการทำงานแบบแสงและเสียง