Print

DO/BOD Meter Benchtop
เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น DO2700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า DO 0.00 ถึง 50.0mg/L,
- ช่วงการวัดค่า %Sat 0 ถึง 600.0%
- ช่วงการวัดค่า Barometric 450 ถึง 825mmHg
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0C
- พร้อมหัววัด DO/BOD/Temp แบบ Self stirring



คุณลักษณะเฉพาะ


DO ช่วงการวัดค่า 0.00 ถึง 50.0mg/L,

ค่าความละเอียด
0.01mg/L

ค่าความแม่นยำ ±0.5% full scale
%Sat ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 600.0%

ค่าความละเอียด 0.1%

ค่าความแม่นยำ ±0.5% full scale
Salinity Correction
ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 50.0ppt

ค่าความละเอียด 0.01ppt
Barometric ช่วงการวัดค่า 450 ถึง 825mmHg (Auto)

ค่าความละเอียด 1mmHg
Temp. ช่วงการวัดค่า
0.0 ถึง 50.0C
ค่าความละเอียด 0.1C

ค่าความแม่นยำ
±0.3C