สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH/ORP/Cond./TDS/Temp.)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -1.99 ถึง 16.00
- ช่วงการวัด ORP ±1999mV
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0uS/cm ถึง 200mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 100ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0C
คุณลักษณะเฉพาะ

pH ช่วงการวัดค่า -2.00 ถึง 16.00
ค่าความละเอียด
0.01
ค่าความแม่นยำ ±0.002
Calibration Up to 5 points:USA, NIST
ORP ช่วงการวัดค่า ±1999mV
ค่าความละเอียด 0.1mV (±199.9mV) ; 1mV beyond

ค่าความแม่นยำ ±0.2mV (±199.9mV) ; ±2mV beyond
Cond. ช่วงการวัดค่า 0uS/cm ถึง 200.0mS/cm
ค่าความละเอียด 0.01uS, 0.1uS, 1uS, 0.01mS, 0.1mS
ค่าความแม่นยำ
±1% F.S
Calibration
Auto 4 จุด/Manual 5 จุด
TDS ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 100ppt
ค่าความละเอียด 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.1ppt
ค่าความแม่นยำ ±1% of F.S
Calibration up to 5 point
Temp. ช่วงการวัดค่า 0.0 ถึง 100.0C
ค่าความละเอียด 0.1C
ค่าความแม่นยำ ±0.5C
ค่าสัมปะสิทธิ์ 0.00 ถึง 10.00%
Calibration Offset in 0.1 increment

ราคาเริ่มต้น 3X,XXX บ.