Print

Dissolved Oxygen Meter Portable
เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำแบบมือถือ
ยี่ห้อ Lutron
รุ่น DO-5512SD ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 19.9mg/L
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50C
- ระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC
- บันทึกข้อมูลด้วย SD Card
คุณลักษณะเฉพาะ

ช่วงการวัดค่า DO
0 ถึง 19.9mg/L
ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50C
ค่าความละเอียด 0.1mg/L / 0.1C
ค่าความแม่นยำ
±0.4mg/L / ±0.8C
ระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC
บันทึกข้อมูล  
SD Card
หัววัด
Polarographic Cell
แบตเตอรี่ Alkaline AA x 6
ขนาด / น้ำหนัก ตัวเครื่อง    
177x68x45mm/489kg
ขนาด / น้ำหนัก หัววัด 190mm x 28mm Dia /335kg