สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Combustion Analyzer / Flue Gas
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 320 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 0 ถึง 100%
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 1200C
- ช่วงการวัดก๊าซออกซิเจน (O2) 0 ถึง 21%Vol.

- ช่วงการวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0 ถึง 4000ppm
- บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำ 500 ข้อมูล


คุณลักษณะเฉพาะ
  • เครื่องออกแบบให้แข็งแรงทนทานพร้อมใช้หน้างาน
  • หน้าจอ backlit แสงสว่างสูง 5 บรรทัด
  • ใช้เวลาเพียง 30 วินาที สามารถวัดค่าได้ทันที
  • แบตเตอรี่รีชาร์จ 10 ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่อง
  • ตัวกรองโพรบสามารถเปลี่ยนได้ง่ายรวดเร็ว
  • แม่เหล็กด้านหลังเครื่อง สามารถใช้งานโดยติดกับตู้ได้ทันที
  • สามารถระบายของเหลวควบแน่นที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำ 500 ข้อมูล

ตัวแปร ช่วงการวัดค่า
ค่าความแม่นยำ
ออกซิเจน (O2) 0 ถึง 21%Vol.
±0.2%Vol.
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0 ถึง 4000ppm 
±20ppm (0 ถึง 400ppm)
±5% (401 ถึง 2000ppm)
±10% (2001 ถึง 4000ppm)
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยรอบ
0 ถึง 5000ppm
±5ppm (0 ถึง 100ppm)
±5% (>ppm)
ค่าอุณหภูมิ
-40 ถึง 1200C ±2C
Draft -4 ถึง 16" H2O ±0.008" H2O (-0.2 ถึง 0.2" H2O )


±0.01" H2O (0.2 ถึง 1.2" H2O)
แรงดัน  
-0 ถึง 120" H2
±0.2 H2O (0.0 ถึง 20" H2O)
±1% H2O (20 ถึง 40" H2O)
±1.5 H2O (40 ถึง 120" H2O)
คาร์บอนไดออกไซด์
0 ถึง CO2 max
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรอบ 0 ถึง 1% Vol.
±50 ppm (0 ถึง 5000ppm)
0 ถึง 10000 ppm ±100ppm (5001 ถึง 10000ppm)
Efficiency 0 ถึง 100%
Excess Air (EXA) 0 ถึง 99%
คาร์บอนมอนอกไซด์ CO 0 ถึง 4000ppm
Gas leak
0 ถึง 10000ppm
CH4 / C3H8
Signal
Optical display (LED)
เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ, โพรเพน, น้ำมันเชื้อเพลิง, เชิ้อเพลิงชีวภาพ, ไม้ (ปราศจากความชื้น 20%)